Kunstmatige intelligentie
Wat kunstmatige intelligentie (ai) betreft waarschuwde De Backer dat Europa zoals in het verleden niet alleen maar mag focussen op regelgeving maar de weg moet vrijmaken voor toepassingen. ‘België mag niet achterblijven, we moeten partners vinden in Europa.’

Hij gelooft sterkt in AI4Belgium, dat zo’n 250 ai-experten samenbrengt. ‘We moeten ai op de agenda van de politici krijgen. Het is een topprioriteit dat alle aspecten van de maatschappij raakt. Eigenlijk zou de premier ook verantwoordelijk moeten zijn voor de digitalisering.’

Op de Disummit, die voor de vijfde keer georganiseerd werd, daagden zo’n negenhonderd toehoorders op in de aula van de ULB in Brussel.

meer lezen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.